Bostad för nyanlända flyktingar

Integrationscenter tillhandahåller bostäder för nyanlända flyktingar som anvisas till Malmö stad enligt bosättningslagen (2016:38) samt att vara ett inledande stöd.

I uppdraget ingår även att utföra teknisk tillsyn av lägenheterna, hjälpa hyresgästerna att söka eget hyreskontrakt, se till att hemförsäkring är tecknad och att etableringsprocessen fortsätter.

Inom sektionen arbetar socialpedagoger, tillsynspersonal, behandlingsassistent och vaktmästare.

Vad säger lagen?

Vissa anvisade är så kallade kvotflyktingar. Dessa kommer direkt till Malmö från flyktingläger eller plats nära krig. Målgruppen har oftast större behov av stöd och det ger vi på sektionen tillsammans med Invandrarservice. Uppdraget bygger på lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och startade våren 2016 då Malmö tog emot 488 anvisade flyktingar.

År 2017 togs 408 personer emot och under 2018 kommer Malmö att tillhandahålla boende för 155 personer. Flyktingar som själva väljer att bosätta sig i Malmö, så kallade EBO (egenbosatta) omfattas inte av bosättningslagen utan får söka bostad på egen hand.

Verksamheten ansvarar endast för flyktingar som anvisas till Malmö stad av Migrationsverket. Hyreskontrakten skrivs mellan lägenhetsenheten och hyresgästen. Den anvisade kontraktstiden är max fyra år, sedan förväntas hyresgästen ha ordnat ett eget boende. Övriga nyanlända flyktingar i behov av bostad eller annat stöd hänvisas till socialtjänsten.

Verksamheten tillhör Integrationscenter.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen