Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/arbetsmarknadsinsatser/praktik

Prao Malmö

På uppdrag av grundskoleförvaltningen tar vi fram praoplatser till alla elever i årskurs åtta på kommunala skolor. Vårt mål är en likvärdig och meningsfull prao med hög kvalitet för alla.

Därför startades Prao Malmö

Grundskoleförvaltningens ledning har antagit riktlinjer om prao vilka gäller från och med höstterminen 2017. Enligt dessa har Prao Malmö centralt ansvar för att anskaffa platser för alla elever i årskurs 8 som är aktuella för prao läsåret 2017/18 och framåt. Detta innebär att skolorna och eleverna inte längre ansvarar för framtagning av praoplatser. Efter att plats tagits fram av Prao Malmö är det skolans ansvar att administrera kontakt med företag och organisationer samt ge återkoppling till Prao Malmö.

Anskaffningen ska sträva efter att nå en så stor bredd som möjligt för att innehålla arbetsplatser från alla privata och offentliga verksamheter. Varje elev ska ha sin prao under en arbetsvecka.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen