Krami

Krami Malmö vänder sig till personer 18 år och uppåt, som är involverad i kriminalitet och/eller har ett missbruk och som på grund av detta behöver stöd för att ta sig ut på arbetsmarknaden eller i studier. Målet är att deltagaren ska finna, få och behålla ett arbete och bli självförsörjande.

För att kunna söka sig till Krami Malmö behöver deltagaren:

  • vara drogfri
  • ha ett boende
  • ha ordnat eventuell barnomsorg.

Information och anmälan

Krami har information för deltagare och remittenter varje torsdag klockan 10.00 på Barkgatan. Deltagaren avgör sedan om hen vill boka tid för en ansökningsintervju.

Kontakt

Barkgatan 11, våning 5
Telefon 040-34 00 40

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen