Handbok för handledare

Att vara handledare innebär visst ansvar och kontakt med Arbetsmarknadsavdelningen. Här nedan följer svar och riktlinjer kring  vanligt förekommande frågor och rutiner. Om svaret på din fråga inte finns här, kontakta gärna oss.

För egenstudier i handledarskap rekommenderas YA-delegationens webbaserade handledarutbildning. Denna går att finna här: YA-delegationens handledarutbildning, extern webbplats 

Vem introducerar den anställde på arbetsplatsen?

Det gör handledaren. En checklista finns som stöd till introduktionen. Checklista för introduktion, pdfPDF (pdf, 117.7 kB)

Vem betalar lönen för den anställde?

Arbetsmarknadsavdelningen står för lönekostnaden.

Vem står för arbetskläder?

I den mån det används arbetskläder på din arbetsplats står arbetsplatsen för den utrustning som behövs.

Vem samarbetar jag med och om det uppstår problem, vem vänder jag mig till?

Arbetsmarknadsavdelningen står för arbetsgivaransvaret. Den som har en arbetsmarknadsanställning är knuten till en arbetsmarknadssekreterare, med vilken man som handledare har närmaste kontakten med. Om det uppstår problem på arbetsplatsen kontaktar du i första hand arbetsmarknadssekreteraren. Genom att göra så i ett tidigt skede ökar förutsättningarna att hitta en bra lösning på problem som dykt upp.

Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vad gör jag om det inträffar en arbetsskada eller sker ett tillbud? Vem står för ersättning om den jag handleder orsakar skada?

Arbetsgivaransvaret ligger på arbetsmarknadsavdelningen som också håller i de försäkringsfrågor som är knutna till inskrivning och anställning. Det dagliga ansvaret för en god arbetsmiljö vilar på arbetsplatsen. Om arbetsskada eller tillbud uppstår ska du som handledare medverka till att rapportering sker och anmälan upprättas.

Vilka övriga uppdrag ingår i handledarskapet?

Uppdraget för handledare är att hålla i underlaget för den månatliga närvarorapporten, ta emot sjukanmälan och avslå eller bevilja ledigheter. Som handledare är man med på uppföljningsmöten tillsammans med processamordnaren från anställningsenheten. Lathund för närvarorapportering, Word-dokumentWord (word, 88.4 kB)

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen