För handledare

Denna sida är riktad till dig som är eller kan tänka dig bli handledare för en person med arbetsmarknadsanställning med placering inom Malmö stad.

Som handledare delar du med dig av din yrkeserfarenhet samtidigt som du är en förebild för den nya medarbetaren. I rollen ingår att du uppmuntrar din nya medarbetare och får hen att våga utmana sig själv och komma in i yrket. Med hjälp av tydlig kommunikation stödjer och coachar du den nya medarbetaren

Handledaren har hand om ledarskapet som gäller arbetsuppgifterna som ska utföras på arbetsplatsen och utgör en stödjande hand för den som ska lära sig arbetet och hjälper den nya medarbetaren komma in i gemenskapen på arbetsplatsen.

Vilka är fördelarna med att vara handledare?

Att vara handledare är ett inspirerande uppdrag. Du får lära ut dina yrkeskunskaper och du utvecklas också själv genom att lära ut till andra.

Som handledare får man möjlighet att dela med sig av sina yrkeskunskaper och sina erfarenheter. Intresse kan väckas hos den du handleder för fortsatt arbete inom branschen eller för att studera inom yrket. Som handledare bidrar du till att en arbetssökande Malmöbo kommer in arbete, utvecklas i arbetslivet och får möjlighet bli självförsörjande.

Vilka personer är i målgruppen?

Anställning i en arbetsmarknadsinsats ger möjligheter till utveckling så att man efter anställningstiden har kommit ett eller flera steg närmare arbetsmarknaden. Anställningarna riktar sig till personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsavdelningen samarbetar med Arbetsförmedlingen.

En förutsättning för att få en arbetsmarknadsanställning är att man är Malmöbo och, om man är 25 år eller äldre, uppbär ekonomiskt bistånd.

Arbetets karaktär ska vara anpassat efter deltagarnas egna förutsättningar och individen ska ges möjligheter att växa med uppgiften.

Det är viktigt att platserna som erbjuds innehåller tydlig arbets- och handledning.

Hur bestäms det vem som jag ska vara handledare för?

Arbetsförmedlingen väljer ut personen man vill anvisa till insatsen. Den anvisade matchas mot de lediga platserna. Sedan bokas arbetsplatsbesök så att den arbetssökande, du och din arbetsplats får träffas. Då avtalas om startdag.

Hur länge varar mitt uppdrag?

Arbetsmarknadsanställningen, inleds med praktik eller en kort anställning på en månad. Senare förlängs anställningen med 3-6 månader i taget. Anställningen kan som längst vara i 12 månader. I övrigt gör du och din chef upp om varaktigheten av uppdraget som handledare.

Tillägg gällande Extratjänster

Arbetsförmedlingen har nu åter möjlighet att skicka anvisningar till Extratjänster. Detta betyder att nya anställningar kan göras.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen