Aktivitetscenter

Verksamheten delfinansieras av Finsam (extern webbplats) och sker i samverkan mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

På aktivitetscenter erbjuds insatser inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering. För personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av begränsningar utifrån fysisk/psykisk ohälsa.

Aktivering i grupp

Aktivering i grupp är ett schemalagt program på fyra veckor i kombination med enskilda samtal och fungerar som ett första steg inför en arbetslivsinriktad rehabilitering. Programmet innehåller inte några praktiska inslag. Syftet är aktivering för personer som har långvarig frånvaro på arbetsmarknaden på grund av sjukdom eller psykosociala skäl. Personalen tittar särskilt på hur det fungerar med tider och rutiner, social samvaro och förmåga till koncentration och fokus. Målet är att testa och se hur de grundläggande förutsättningarna ser ut inför en arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta sker i grupp med efterföljande enskilda samtal för utvärdering och planering. Det avslutande samtalet sker tillsammans med remittenten. Skriftlig sammanställning efter avslutat deltagande. Aktivering i grupp erbjuds även med särskilt upplägg för dem med behov av språkutveckling. Ange detta behov i remissen.

Startdatum för Aktivering i grupp 2019:

 

20 januari                

·         Förmiddagsgrupp med ordinarie upplägg

·         Eftermiddagsgrupp med ordinarie upplägg

2 mars

·         Förmiddagsgrupp med ordinarie upplägg

·         Eftermiddagsgrupp för personer med begränsade svenskkunskaper

14 april

·         Förmiddagsgrupp med ordinarie upplägg

·         Eftermiddagsgrupp med ordinarie upplägg

25 maj

·         Förmiddagsgrupp med ordinarie upplägg

·         Eftermiddagsgrupp med ordinarie upplägg

Aktuell kösituation

Jobbar med remisser som är inkomna i december 2019.

Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömning vänder sig till personer som på grund av psykisk eller fysisk ohälsa och lång frånvaro från arbetsmarknaden är i behov av utredning och bedömning av arbetsförmåga. Medicinska utredningar bör, så långt det är möjligt, vara genomförda innan arbetsförmågebedömningen påbörjas och underlag ska bifogas remissen. Sjukskrivna deltagare välkomnas endast med läkarens godkännande av en arbetsförmågebedömning.

Arbetsförmågebedömningen sker i en anpassad miljö under handledning av arbetsterapeuter och aktivitetsledare, med möjlighet till kontakt med sjukgymnast och friskvårdskonsulent. Perioden avslutas med ett skriftligt utlåtande om deltagarens arbetsförmåga samt rekommendation angående efterföljande insatser.

Insatser som erbjuds är: arbetsförmågebedömning, hälsoprofilbedömning, sjukgymnastbedömning och friskvård.

Aktuell kösituation

Jobbar med remisser som är inkomna i september 2019.

Arbetsträning

Arbetsträning betyder individuellt anpassad arbetsträning med nära stöd och enskilda samtal. Syfte är att aktivera personer som har en svag anknytning till arbetsmarknaden. Deltagaren får möjlighet att stegvis träna upp och öka sin arbetsförmåga genom arbetsträning med anpassade arbetsuppgifter, social gemenskap samt tydlig och förstärkt handledning. Målet är att deltagaren ska bryta långvarig passivitet, komma in i rutiner och skapa struktur i vardagen samt få en tydligare bild av sina resurser och eventuella hinder. Uppföljning med deltagare och remittent sker kontinuerligt. Skriftlig sammanställning efter avslutat deltagande.

Aktuell kösituation

Jobbar med remisser som är inkomna i juli 2019.

Restaurang Sommarstaden

Här erbjuds dagens rätt, pajer och sallad.

Dagens brukar bestå av klassisk husmanskost med variation.

Lunch serveras klockan 12.

Onsdagar stängt.

Beställning av lunch sker genom att ringa nedanstående nummer senast klockan 09.30 samma dag.

0709-44 58 12, 0709-44 58 60

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen