Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Våra verksamheter inom ASF

Här hittar du information om arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamheter och organisation.

Förvaltningen består av tolv avdelningar, varav fem utgörs av socialtjänst. Till förvaltningen hör fyra stabsavdelningar; ekonomi, kommunikation, HR och strategiska avdelningen. De övriga är arbetsmarknad, social resurs samt boende och etablering. Överförmyndarförvaltningen tillhör också arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) men har en egen nämnd.

Läs mer om våra verksamheter under respektive avdelning i menyn.

org.skiss

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen