Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Välkommen till ledardag!

Tisdagen den 3 december är det dags för fjärde ledardagen i arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Fokus för denna eftermiddag är dialog kring arbetsmarknads- och socialförvaltningens nya organisering. Vi kommer också att presentera resultatet för medarbetarenkäten, på en förvaltningsövergripande nivå och ge dig möjlighet att reflektera tillsammans med kollegorna.

Datum och tid: den 3 december klockan 12.00–16.30
Vi börjar med gemensam lunch klockan 12.00–13.00. Programmet startar klockan 13.00.

Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 4 (du tar dig enkelt dit kollektivt. För bilförare finns två parkeringsgarage i nära anslutning)

Om du INTE har möjlighet att medverka anmäl dig här!
Om du har specialkost anmäler du det här!


Varmt välkommen!
Britt-Marie Pettersson
Förvaltningsdirektör

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen