Tidplan och urvalsprocess

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har en gemensam urvalsprocess till både Framtida ledare och IPL:

30/9 Sista ansökningsdag till programmen. Intresseanmälan och de 4 frågorna lämnas till respektive avdelningschef.

1/10 -31/10  Urval på avdelningsnivå. Därefter sker återkoppling såväl till utvalda kandidiater som till de som inte gått vidare.

1/11-30/11 Slutlig urvalsprocess på förvaltningsnivå via intervju, övningsuppgifter och eventuellt test.

5/12 Lämnar förvaltningen namn på kandidater till Ledarcentrum Framtida ledare samt internt avseende IPL.

18/12 Ledarcentrum lämnar besked om vilka kandidater som antagits till Framtida ledare och HR-avdelningen lämnar besked till de som antagits till IPL-programmet. Återkoppling sker även till de som inte gått vidare.

Jan 2020– maj 2021 programperiod för Framtida ledare.

Jan 2020 - dec 2020 programperiod för IPL.

Utvecklingsprogram för framtida chefer

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen