Utvecklingsprogram för dig som vill bli chef

Med start i början på 2020 finns det två olika utvecklingsprogram att söka till för dig som är intresserad av framtida ledar-/chefsuppdrag. Efter avslutat program ska du kunna vara redo att axla ansvaret som chef/ledare antingen övergripande i Malmö stad eller i vår egen förvaltning.

Framtida Ledare

Framtida Ledare är ett utvecklingsprogram med syfte att rusta medarbetare för ett uppdrag som chef i Malmö stad.

Vem vänder sig programmet till?

Programmet vänder sig till dig som idag inte har någon chefsbefattning och som vill vara med och aktivt driva utvecklingen i Malmö stad genom ett framtida chefs- eller ledarskap i någon av stadens olika förvaltningar.

Vem kan söka? Läs mer om kriterierna.

Programmets upplägg

Programmet pågår under ett och ett halvt år och omfattar totalt ca 25 dagar med uppstart i januari 2020. Första halvåret har ett tydligt arbetsgivarperspektiv med fokus på chefsrollen i Malmö stad. Därefter läggs tyngdpunkten över på det personliga ledarskapet. En del av programtillfällena är i internatform.

Kostnaden per deltagare är ca 30 000 kr som betalas av respektive enhet/avdelning.

Framtida ledare har totalt 36 platser som fördelas utifrån förvaltningens storlek.  Vår förvaltning har 3 platser.

Mer information om Framtida ledare hittar du här.

Interna Presumtiva Ledare (IPL)

Det andra alternativet för dig som är intresserad av ett framtida chefsuppdrag är arbetsmarknads- och socialförvaltningens interna utvecklingsprogram. Programmet pågår under ett år och syftar till att säkra den interna chefsförsörjningen och rusta medarbetare för ett uppdrag som chef i vår förvaltning.  

Vem vänder sig programmet till?

Programmet vänder sig till dig som är anställd i vår förvaltning och som vill vara med och driva utvecklingen  genom att ta på sig ett  framtida chefs- och ledarskapsuppdrag i vår förvaltning. Den sökande har engagemang i nuvarande arbete och ett intresse av att utvecklas och lära mer. Högskoleutbildning (kandidatexamen) är en förutsättning samt att du inte redan idag är chef.

Vem kan söka? Läs mer om kriterierna.

Programmets upplägg

Programmet omfattar ca tolv dagar under ett års tid med start i januari 2020. Första delen fokuseras på den formella chefsrollen, samt vad innebär att vara chef i vår förvaltning och i en politiskt styrd organisation. Andra delen handlar om det personliga ledarskapet och att leda andra.

Kostnaden per deltagare är ca 10 000 kr som betalas av respektive enhet/avdelning.

IPL har tolv platser.

Välkommen till informationsmöte för IPL

  • Fredag 30 augusti kl 15:00-16:00 eller
  • Måndag 9 september kl 08:30-09:30

Plats: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Kungsgatan 13, Hörsalen

Anmälan och annan information

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen