Sökes: Nya utbildare i Återhämtningsinriktat arbetssätt

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska utbilda medarbetare i Återhämtningsinriktat arbetssätt. Utbildningen lär ut en gemensam grundvärdering och samsyn kring hur vi arbetar tillsammans med brukare i förändringsprocesser och återhämtning.

ASF ska ha sex medarbetare som är utbildade utbildare i Återhämtningsinriktat arbetssätt. Som utbildare ska du regelbundet hålla i utbildningar för andra medarbetare i förvaltningen. Under åren 2021–2023 ska ca 400 medarbetare utbildas, därefter ska utbildning hållas regelbundet för nyanställda.

För att bli utbildare måste du ha

 • kunskap om vad återhämtningsinriktat arbetssätt är
 • mandat från chef att få avsätta arbetstid för uppdraget enligt nedan
 • ett människonära yrke och minst två års erfarenhet av att möta eller arbeta med personer med missbruk, psykisk ohälsa eller samsjuklighet
 • en egen god social funktion, förmåga att kommunicera och fungera i utbildarrollen som gruppledare.

Detta gör du som Malmö stads utbildare i Återhämtningsinriktat arbetssätt:

 • Gå 2-dagars introduktionsutbildning till utbildare, (10 november 2020 och 21 januari 2021) på FSF.
 • Gå på nätverksträff med övriga utbildare i Malmö stad, ca 2 ggr/år (2 timmar).
 • Löpande planera och utföra 2-3 utbildningar per år för medarbetare i ASF (utbildningen är 3,5 dagar). Utbildningen ska genomföras av två instruktörer gemensamt för en och samma grupp. Första utbildningen ska genomföras hösten 2020. Antalet deltagare ska vara max 26 personer.
 • Tillsammans med personal på ASF kompetenscenter göra årliga planeringar för utbildningarna och tillsammans fördela uppgifterna att hålla i utbildningarna.
 • Vid behov introducera nya utbildare.

Läs mer

Funktionsstödsförvaltningen utbildar redan i Återhämtningsinriktat arbetssätt och ASF:s satsning görs i samverkan.
Här kan du läsa om FSF:s utbildning.

Kostnader

Kostnaderna för utbildningarna finansieras genom statliga stimulansmedel inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa.

Intresseanmälan

Intresseanmälan lämnas efter godkännande från din närmsta chef. Anmälan sker via mail till christina.ek@malmo.se

Ange

 • namn
 • arbetsplats
 • befattning och arbetsuppgifter
 • Vilken erfarenhet du har av återhämtningsinriktat arbetssätt (har du läst en bok, gått en utbildning, konferens etc?)
 • kort beskrivning av varför du är intresserad av uppdraget samt varför du tror att du skulle passa i rollen.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen