Anmälan till "frukostsföreläsning" 5 september

Hur ska vi tänka när Barnkonventionen blir lag och vilka konsekvenser får det för oss i arbetet.

Tid och plats: torsdagen den 5 september klockan 09.00-11.00 på Kompetenscenter, Fänriksgatan 1. Det bjuds på lättare frukost från klockan 08.30.

Frukostsföreläsning - Barnkonventionen i det sociala arbetets vardagPDF (pdf, 4.2 MB)

Johanna Ivarsson, lärare på institutionen för socialt arbete Malmö Universitet, håller i föreläsningen och så här säger hon om innehållet:

Jag tänker att jag pratar om Barnkonventionen i det sociala arbetets vardag. Hur ska vi tänka när Barnkonventionen blir lag och vilka konsekvenser får det för oss i arbetet. Jag kommer utgå från boken  Barnkonventionen i praktisk tillämpning: handbok för socialtjänsten, Susan Swärd (2016) och kommer försöka hålla det till en praktisk genomförande nivå och alltså inte gå in på varje artikel eller förarbetet till Barnkonventionen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Karla Ortega eller Nina Lindén, Strategiska avdelningen inom ASF. karla.ortega@malmo.se eller nina.linden@malmo.se, telefon 040- 34 11 89 eller 040- 34 11 90

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen