PUMA: Praktikutbildad i Malmö

Dagens studenter är framtidens medarbetare. Här får du veta mera om PUMA – en etablerad modell för samarbete mellan Malmö stad och den akademiska sektorn.

Välkommen till introduktionsträff!

Tid och plats: Måndagen den 24 februari kl 8.30-15.00 på Kompetenscenter, Fänriksgatan 1.

Du som ska göra din socionompraktik i Malmö stad är välkommen till en introduktionsträff där du får möta andra socionomstudenter samt representanter från Malmö stad. Syftet med dagen är att du ska få övergripande information som kan vara värdefull att ha med dig under terminens gång. Ingen anmälan behövs då dagen är ett obligatoriskt moment som ingår i socionomutbildningen.
Program>>PDF (pdf, 180.9 kB)

Sammarbete

PUMA är ett sätt att på ett enhetligt vis ta emot socionomstudenter under den praktik som ingår i utbildningen. Satsningen är ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö Universitet och Socialhögskolan i Lund.

ÖverenskommelsePDF (pdf, 1.3 MB)

PUMA bygger på ett ömsesidigt utbyte. Malmö stad erbjuder högskolorna ett fast antal praktikplatser varje termin. Högskolorna erbjuder kompetensutveckling anpassad utifrån behovet hos de yrkesverksamma.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen