Anmälan till fördjupning i MI.


Här anmäler du dig till fördjupningsutbildning i MI..
Tid: 10-11 december och 26 mars, kl 8.30-16.00
Plats: Kompetenscenter, Fänriksgatan 1, bottenplan

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen