Anmälan till utbildningens namn

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Tid: xxx [Måndagen den 19 september, kl 09.00-12.00]

Plats: xxx [Adress, våning, lokal, ev vägbeskrivning]

Kollektivtrafik: xxx [Buss nr, hållplatsens namn]

Tänk på att: xxx [Ha oömma kläder, förbered dig genom att... etc]

Läs igenom information om utbildningen [lägg länk till utbildningssidan]

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen