Informationsträff för chefer 
 18 september 2020

Datum: 18 september 2020
Tid: 11.30-12.00  Via Teams

Träffen riktar sig till första linjens chefer som har medarbetare som ska gå utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa under 2020. 

Information ges om utbildningsinnehåll, hur utbildningen kan komma till praktisk nytta i verksamheten samt vilka förutsättningar krävs för att omsätta kunskaperna i praktiken. 

Har du frågor gällande chefsinformationen kan du kontakta Cecilia Borgkvist,  cecilia.borgkvist@malmo.se, telefon: 0734-125795.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen