Första hjälpen psykisk hälsa-vuxen 12-13 november 2020

Lokal: Kompetenscenter, Fänriksgatan 1

Utbildare: Johanna Olsson och Richard Frederiksen

Har du frågor gällande utbildningen kan du kontakta Cecilia Borgkvist  cecilia.borgkvist@malmo.se, telefon: 0734-125795.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen