Första hjälpen psykisk hälsa-vuxen 10-11 september 2020

Lokal: Kompetenscenter, Fänriksgatan 1

Utbildare: Cecilia Borgkvist och Johanna Olsson

Har du frågor gällande utbildningen kan du kontakta Cecilia Borgkvist cecilia.borgkvist@malmo.se, telefon: 0734-125795

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen