Första hjälpen psykisk hälsa - vuxen, ASF

Två dagars utbildning om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

Utbildningen ger en övergripande genomgång av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna samt bemötande av människor med psykisk ohälsa. Utöver en teoretisk del bygger utbildningen till stor del på deltagarnas egen aktivitet i form av diskussioner och övningar.

MHFA, Mental Health First Aid, är ett manualbaserat utbildningsprogram som har utvecklats i Australien och därefter översatts och anpassats till svenska förhållanden.

13-15 platser finns till varje utbildningstillfälle.

Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna då den bekostas
av statliga stimulansmedel inom ”Uppdrag psykisk hälsa”. Utbildningsmanual och fika ingår medan lunch ordnas på egen hand.
Det finns möjlighet att köpa lunch på café Nora som ligger i anslutning till utbildningslokalen.

Tid: 08.30-16.30 (båda dagarna)

Lokal: Kompetenscenter, Fänriksgatan 1

Har du frågor gällande utbildningen kan du kontakta Cecilia Borgkvist cecilia.borgkvist@malmo.se, telefon: 0734-125795.

Anmälan till samtliga utbildingar i Första hjälpen till psykisk hälsa sker enligt "först till kvarn" principen.

Med reservation för att det kan bli förändringar utifrån situationen med covid-19 hålls utbildningar följande datum:

Informationsträff för chefer

Datum:  18 september 2020
Tid: 10.00-12.00  Lokal: Kompetenscenter, Fänriksgatan 1

Träffen riktar sig till första linjens chefer som har medarbetare som ska gå utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa under 2020. 

Information ges om utbildningsinnehåll, hur utbildningen kan komma till praktisk nytta i verksamheten samt vilka förutsättningar krävs för att omsätta kunskaperna i praktiken. 

Har du frågor gällande chefsinformationen kan du kontakta Cecilia Borgkvist,  cecilia.borgkvist@malmo.se, telefon: 0734-125795.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen