Första hjälpen psykisk hälsa-ungdom, 27-28 augusti 2020

Lokal: Kompetenscenter, Fänriksgatan 1

Utbildare: Cecilia Borgkvist och Ingela Lamartine/Richard Frederiksen

Har du frågor gällande utbildningen kan du kontakta Cecilia Borgkvist cecilia.borgkvist@malmo.se, telefon: 0734-125795.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen