Skicka tjänsteskrivelse till chef för godkännande

När du är färdig med din tjänsteskrivelse och du även har kopplat handlingar till sammanträdet (sammanträdena) – då kan godkännandeprocessen startas. Guiden nedan visar dig hur du skickar din tjänsteskrivelse till din chef.

Skicka tjänsteskrivelsen till chef för godkännandePDF (pdf, 392.2 kB)

 

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen