Avsluta ett ärende

Ärenden som behandlats i arbetsutskott och nämnd avslutas av registrator när ärendet är färdigbehandlat av nämnden.

För ärenden som inte behandlats i arbetsutskott eller nämnd måste däremot handläggaren själv informera registratorn om att ärendet ska avslutas.

Tänk på att du som handläggare har ett ansvar för att rensa din arbetsdokumentsmapp från eventuella dokument som inte ska registreras i Platina (ex ”kladdanteckningar”). Du måste också tömma papperskorgen i Platina eftersom en handling som ligger i papperskorgen är fortfarande sökbar och kan begäras ut. Detta kan innebära en hel del extraarbete för den som får begäran. Dessutom kan det vara så att handlingar som ligger papperskorgen har rubriker som innehåller sekretess.

Så här gör du för att tömma papperskorgen i Platina

Öppna Platina: på första sidan längst ner till vänster finns
papperskorgen (siffran på bilden gäller handlingar från allas papperskorgar, er siffra kommer vara mindre).

När du klickat på papperskorgen får du upp sidan med alla
handlingar du kastat. Längst ner i högra hörnet klickar du på markera alla.

Klicka sedan på Ta bort. Upprepa detta tills papperskorgen är tom.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen