Hållbar upphandling

I Malmö stad ställs hållbarhetskrav på upphandlingar för att förbättra miljön och ge goda arbetsvillkor. Kvalitet, miljö och sociala villkor är därför områden som har hög prioritet i alla upphandlingsbeslut.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska i första hand välja miljömärkt och etiskt certifierade varor vid inköp. Miljömärkta inköp är en vinst både för hälsan och för miljön. Etiskt certifierade produkter innebär att krav ställs på att de mänskliga rättigheterna uppfylls vid produktion och handel.

För att göra hållbara val vid inköp är det viktigt att tänka på följande:

  • Gör inköp enligt avtal
  • Välj i första hand miljömärkta och etiskt certifierade varor och livsmedel
  • Undvik onödiga transporter vid beställning
  • Undvik att beställa engångsmaterial

Ta hjälp av EKOrt

Förvaltningen har tagit fram ett kort som kan underlätta vid inköp, så att beställningarna blir så miljövänliga som möjligt. Kortet listar de mest köpta miljömärkta varorna och tipsar om knep vid inköp.
Här kan du hämta EKOrtPDF (pdf, 135.7 kB)

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen