Miljöarbete

Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser. Alla förvaltningar i Malmö stad har i uppdrag att bidra till kommunens miljöarbete. Här kan du läsa mer om arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete inom miljöområdet.

Miljöarbetet planeras och genomförs i den ordinarie processen för styrning och uppföljning. Förvaltningen ska bidra till en ekologiskt hållbar stad genom att göra insatser som syftar till att minska växthusgasutsläpp och öka miljömedvetenheten bland medarbetare. Prioriterade arbetsområden är hållbar upphandling och omställning till hållbara transporter och resvanor.

Det finns styrdokument som anger riktningen för det gemensamma arbetet med miljöfrågor inom Malmö stads organisation som även arbetsmarknads- och socialförvaltningen förhåller sig till. Samverkan med serviceförvaltningen och miljöförvaltningen är viktiga förutsättningar för att förvaltningen ska kunna nå uppsatta mål.

Under mandatperioden kommer förvaltningen särskilt mäta och följa utvecklingen kring:

  • Antal kilometer resta med flyg
  • Antal kilometer resta med taxi
  • Antal kilometer resta med privat bil i tjänst
  • Växthusgasutsläpp från inköp av livsmedel

Under 2020 har förvaltningen även fått i uppdrag av arbetsmarknads- och socialnämnden att utreda hur engångsartiklar i plast ska fasas ut samt kostnaderna för att ersätta dessa artiklar med andra alternativ.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen