Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service/sakerhet-och-beredskap

Intern säkerhet

Intern säkerhet är förvaltningens arbete för att verksamheter och egendom inom ASF ska skyddas på bästa sätt. Det innebär också att våra medarbetare ska ha en trygg arbetsplats. Arbetet med intern säkerhet inom ASF ska bedrivas systematiskt och målinriktat samt i enlighet med Malmö stads trygghets- och säkerhetspolicy med fokus på främjande och förebyggande insatser.

Under rubrikerna nedan finns information, rutiner och länkar kring intern säkerhet. Det går också bra att kontakta förvaltningens säkerhetssamordnare.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen