Kompetenscenter

Kompetenscenter finns på Fänriksgatan 1 och är förvaltningens gemensamma lokal för kompetensutveckling.

Lokaler

Lokalerna på kompetenscenter är avsedda för ASF:s personal och då främst aktiviteter som rör kompetensutveckling på förvaltningsövergripande nivå samt nätverksmöten av olika slag inom ASF.

Information om lokaler på kompetenscenter

Information inför din användning av lokalerna på kompetenscenterPDF (pdf, 363.6 kB)

Blankett för att beställa fikaexcel (excel, 24.6 kB)

Seminarier

En gång i månaden bjuder kompetenscenter in till seminarier för alla anställda i ASF. Seminarierna har olika teman, en blandning av aktuell forskning och verksamhetsteman inom förvaltningen. Aktuellt schema för lunchseminarier på kompetenscenter

Kontakt

För att boka lokal på kompetenscenter kontakta: Karla Ortega,
Nina Lindén och Maria Isacson Wejsfelt.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen