Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service/kommunikation

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen arbetar med att stötta i och driva kommunikationsfrågor i förvaltningen. Det kommunikativa stödet kan handla om till exempel kommunikationsplanering, pressfrågor, sociala medier, webb, film och grafisk formgivning.  

Fundera över kommunikationsbehovet

Innan kontakten med kommunikationsavdelningen finns det några frågor som är bra att ställa sig.

1. Vad är behovet ni vill lösa med hjälp av denna kommunikationsprodukt/insats? Vad är syfte?  Går det att lösa kommunikationen digitalt (genom bra text på malmo.se till exempel)?
2. Vem är den tilltänkta målgruppen för insatsen? Finns det andra intressenter?
3. Hur kommunicerar ni med dessa målgrupper i dagsläget?
4. Har andra liknande verksamheter inom förvaltningen något liknande? Vill de göra något liknande? Har ni pratat med dem om det?
5. Vad har ni för budget och tidplan?

Så här kommer du i kontakt med oss

Om du har behov av kommunikationsstöd ska detta först förankras hos din chef. Enhetscheferna i respektive fokusområde bedömer och prioriter sedan tillsammans vilka frågor de tar vidare till kommunikationsavdelningen.

Kontakta oss på asf.kommunikation@malmo.se

Verksamheter som inte tillhör ett fokusområde lyfter kommunikationsbehovet uppåt till ledningsgruppen på avdelningsnivå. Avdelningschefen kontaktar kommunikationschefen om det finns behov.

Massmediefrågor

Om du har behov av coachning och stöd när det gäller massmedia kan du kontakta kommunikatör Örjan Eskengren direkt.

Prioriteringar som styr kommunikationsarbetet

 • minska hemlösheten
 • att fler ska få egen försörjning
 • arbetet med unga i riskzonen/ungas uppväxtvillkor
 • stärka vårt arbetsgivarvarumärke (employer branding)
 • förvaltningens digitalisering
 • öka förmågan att tänka på barnperspektivet (barnrätt)

Det här arbetar vi med just nu (ett urval)

 • Tillgänglighet på webben (bland annat tillgängliga pdf:er)
 • Göra om Komin
 • Utveckla malmo.se och göra det lättare för medborgare att hitta rätt
 • Sprida kunskap om hur man kan använda Office 365
 • Utbildar chefer i kommunikativt ledarskap
 • Nyhetsbrevet Nytt i ASF
 • Employer branding (arbetsgivarvarumärket), bland annat rekryteringsannonser i sociala medier
 • Kampanj för att få fler familjehem
 • Coacha chefer och nyckelpersoner i mötet med journalister

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen