Direktupphandlingsprocessen

Förvaltningen har utarbetat en rutin för direktupphandling som styr hur processen ska genomföras. Syftet med rutinen är att säkra att direktupphandling sker på ett korrekt sätt.

Varje rubrik nedan utgör ett steg i förvaltningens direktupphandlingsprocess. Det är viktigt att du läst igenom alla steg i processen innan du påbörjar din upphandling.

Under respektive rubrik hittar du en beskrivande text. Där finns också länkar till mallar som du ska använda och namn på kontaktpersoner. Om du tycker det är enklare att läsa informationen i löpande text kan du ladda ner rutinen för direktupphandling längst ner på sidan istället.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen