Inköp och upphandling

När du ska handla in varor eller tjänster är det viktigt att du gör det på rätt sätt och följer de regler och lagar som styr för offentliga myndigheter.

Följ de här stegen när du behöver köpa in en tjänst/vara

1. E-handel i Ekot

Ska du göra ett inköp så börja alltid med att leta efter varan/tjänsten i Ekot,vårt system för e-handel. Finns varan i Ekot måste du göra inköpet där. Läs mer under inköp.

2. Finns avtal?

Har Malmö stad eller arbetsmarknads- och socialförvaltningen ett avtal för det som ska köpas in så ska du använda det. Hittar du inte det du söker i Ekot så kontrollera om tjänsten/varan du söker finns i Malmö stads avtalskatalog. Läs mer under inköp.

3. Om inget avtal finns – direktupphandling alternativt annonserad upphandling

Om varan/tjänsten som ska köpas in inte finns i Ekot eller på avtal så ska en upphandling göras.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt EU-direktiv reglerar hur en upphandling ska ske. I egenskap av kommun måste Malmö stad vid varje inköp följa de lagar och regler som gäller.

Om du ska göra en direktupphandling eller en annonserad upphandling styrs av en beloppsgräns. Beloppsgränsen är 615 312 kr (2020-2021). Om varan/tjänstens sammanlagda värde understiger beloppsgränsen ska du göra en direktupphandling. Förvaltningen har en rutin som beskriver hur direktupphandlingsprocessen ska gå till. Läs mer under direktupphandling.

Om varan/tjänstens värde överstiger beloppsgränsen ska du göra en annonserad upphandling. Läs mer under upphandling.


Kontaktpersoner på arbetsmarknads- och socialförvaltningen


Jeanette Lebedies Nord
controller
jeanette.lebedies-nord@malmo.se


Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen