Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Informationssäkerhet

Här finns samlad information hur arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med informationssäkerhet och dataskyddsförordningen (GDPR).

Informationssäkerhet handlar om Malmö stads förhållande till den information vi hanterar, oavsett form och kanal. Ett annat sätt att uttrycka det på är: rätt information till rätt person i rätt tid och med hög rättssäkerhet.

Informationens skyddsvärde är styrande

Beroende på vilken typ av information som behandlas ställs det olika krav på hur den ska, får eller bör hanteras för att säkerställa att

 • informationen är tillgänglig för dem som behöver den när den behövs
 • informationen är tillförlitlig och inte förvanskad
 • den är spårbar över tid
 • åtkomsten är begränsad till dem som är behöriga att ta del av den.

Omfattning

Begreppet informationssäkerhet omfattar två huvudområden:

 1. Administrativ säkerhet
  Policys, rutiner, kontroll, uppföljning och revision.
 2. Teknisk säkerhet
  Fysisk säkerhet – skydd av fastigheter, verksamheter och utrustning.
  IT-säkerhet– systemsäkerhet och kommunikationssäkerhet.

Kontaktpersoner på arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Jonas Didrik, informationssäkerhetssamordnare

Teodor Åsberg Pettersson, säkerhetssamordnare    

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen