Posthanteringsrutiner

Här kan du läsa om hur post ska hanteras inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

  • All post som kommer in ska öppnas och omhändertas samma dag den kommer in. Det gäller även e-post och fax. Post som är adresserad till namngiven person delas ut till denne och ankomststämplas och registreras i diariet.
  • Var och en ansvarar för att lämna post som ska diarieföras till registrator. Är man osäker på vem som är rätt adressat ska även den handlingen lämnas till registrator. Vid frånvaro ska var och en se till att personadresserad post, fax och e-post inte blir liggande utan tas hand om.
  • Utgående brev ska alltid innehålla datum, handläggarens namn och i förekommande fall ärendemening och diarienummer.
  • Offentlighetsprincipen innebär att viss post och e-post måste diarieföras. Post får heller inte bli liggande vid ledighet eller sjukdom.

Är du osäker på vilka posthanteringsrutiner som gäller inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen? Undrar du över skillnaden mellan allmänna handlingar och offentliga handlingar? Vet du vilken post som inte behöver registreras? Kontakta nämndssekreteraren eller huvudregistratorn för mer information, kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan.

Post och bud
Här kan du läsa mer om hur du skickar intern- och externpost samt använder budservice.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen