Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

HR

HR-avdelningen tar ansvar för att chefer har tillgång till ett verksamhetsnära stöd till exempel när det gäller rekrytering, löneöversyn, omställning, arbetsrättsliga ärenden samt rehabilitering. Vi ansvarar också för att ta fram och utveckla förvaltningsövergripande strategier för lönebildning, systematiskt arbetsmiljöarbete och personal- och kompetensförsörjning.

Vår HR-avdelning består av 21 kompetenta medarbetare och en HR-chef.

Elva HR-konsulter arbetar verksamhetsnära. Det innebär att alla avdelningar har tillgång till en HR-konsult och en HR-administratör som de kan vända sig till i alla löpande frågor som rör HR-området.

Två HR-konsulter arbetar mer övergripande för hela förvaltningen med specialuppdrag/uppgifter inom rehab, arbetsmiljö och ledarskap.

På HR-avdelningen finns också en rekryteringsenhet, som erbjuder stöd vid rekrytering.

Hitta din HR-administratör:

  • Anette Carlsson: social resurs, boende, etablering och myndighet, socialtjänst Norr, socialtjänst Öster, staben.
  • Jasna Stankovic: socialtjänst Söder, socialtjänst Väster, socialtjänst Innerstaden, arbetsmarknad.
  • Sandra Fridsten: Rekryteringsadministration, diarieföring, statistik och uppföljning

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen