Fika och lunch

Här finns beställningsmallar för att beställa fika eller lunch från Café Nobel, Restaurang August, Café Cypressen och Nora konferensservice.

 

Eventuella förfrågningar eller allmänna frågor ställs till:

Inger Henningsson, Inger.Henningsson@malmo.se, 070 - 146 80 20

Specifika frågor ställs till respektive arbetsledare. Kontaktuppgifter finns på tillhörande mall.

 

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen