Privata samtal med tjänstemobil

Verksamhetsansvarig/budgetansvarig beslutar om anställda har
behörighet att använda mobiltelefoner för privat bruk. Om mobilen används privat ska prefix användas för privata samtal, så att fakturan delas.

Prefixet för privata samtal fungerar inte i utlandet. Privata samtal i utlandet eller andra privata kostnader (till exempel kostnader för mobilsurf i utlandet eller för förmedlade tjänster som bussbiljetter) kan därför förekomma på mobiltelefonfakturorna.

Om det finns privata kostnader på telefonfakturan ska ett nettolöneavdrag rapporteras till HR Service.

Förvaltningen har tagit fram en rutin som beskriver hur
nettolöneavdraget ska göras. Det finns  även en speciell blanketten för nettolöneavdrag du ska använda.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen