Ekonomer och verksamhet

Avdelningens ekonomer arbetar nära verksamheterna och ger support i ekonomiska frågor. Varje ekonom ansvarar för att ge stöd till en eller flera verksamheter alternativt har ansvar för ett specifikt område. Här ser du en presentation av vilka ekonomer som jobbar med vad. Klicka på namnet för att få kontaktinformation.

 Ekonomichef

Luisa Hansson

Arbetsmarknad

Rabija Alihodzic

Mattias Johansson

Boende och etablering

Ali Ashjaei

Prognos och uppföljning

Lejla Kazic

Redovisning

Lars Renblad

Per Svensson

Social resurs

Ervin Krnjic

Ali Ashjaei

Sam Taherpasand

Svetlana Johnsson

Socialtjänstområden

Innerstaden: Ken Ma

Norr: Mojdeh Mahdipour

Söder: Irene Jarevi

Väster: Malin Fäldt, föräldraledig

Emma Salde Reuter

Öster: Spomenka Jovanovic

Staben

Hong Ngoc La

Ärendehantering, intern kontroll och upphandling

Jeanette Lebedies Nord

Överförmyndarenheten

Ali Ashjaei

Emma Salde Reuter

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen