Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Organisation 2020

Den nya organisationen trädde i kraft den 1 februari då avdelningscheferna tog sig an de nya uppdragen samtidigt som de är ansvariga för nuvarande avdelningar under omställningen.

Enheter och sektioner finns kvar i nuvarande organisation och flyttar successivt in i den nya organisationen under året. Arbetet med att bygga den nya organisationen koncentreras till februari– juni. På den här sidan kan du följa arbetet.

Kommunikation

Komin

Navet för kommunikationen är denna samlingssida tillsammans med artiklar som publiceras löpande på Komin.

Nyhetsbrev

Förvaltningsledningens nyhetsbrev används för att kommunicera förändringen och vad som händer. I nyhetsbrevet skriver direktören en ledare och i det finns även länkar till samlingssidan på Komin. Nyhetsbrevet kommer ut minst var fjärde vecka, eller vid behov.

Frukostmöten och workshops för chefer

Används för information, dialog och förankring. Tre tillfällen under våren: 20 februari, 27 mars, 24 april samt 15 maj. Avdelningschefer och enhetschefer deltar i en föreläsning den 12 mars om ledningens kommunikationsansvar. Denna kompletteras med workshops där alla chefer kan delta och där temat är förändringskommunikation. Håll utkik efter datum på Komin.

Arbetsplatsträffar (APT)

Forum för information och att fånga upp tankar och frågor från medarbetare. APT används även för att skapa delaktighet.

Förvaltningsråd

Dialogforum för fackliga representanter och arbetsgivare.


Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen