Så arbetar vi inom fokusområdet barn och unga

Barn och unga är ett komplext område där vi arbetar med många olika uppdrag. Därför har vi valt att jobba i flera olika spår och delat upp oss i olika områden inom fokusområdet. 

Arbetet inom fokusområdet har pågått inom flera parallella spår. 1. Regelbundna möten på avdelnings- och enhetschefsnivå där diskussionerna har handlat om att ta fram förslag på prioriteringar (se bilden nere) och planera framåt.

2. Seminarieserie Önskat läge där även sektionschefer, fackliga representanter och andra nyckelpersoner deltar för att både ta del av det senaste inom området och samtidigt ge input till enhetschefernas arbete.

3. Arbete med ett antal utredningar som syftar till att ge inriktning och skapa samsyn inom området (bland annat insatskartläggningen)

4. Prioriteringarna som avdelnings- och enhetscheferna har enats om har resulterat i ett antal uppdrag/projekt som kommer att pågå under 2019 och framåt. Information om dessa uppdrag kommer att publiceras inom kort.

Avdelnings- och enhetschefernas prioriteringar utifrån tre fokusgrupper: barn i riskgrupp, barn med identifierade behov och barn i dygnsvård.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen