Tre fokusområden

För att ta tillvara de möjligheter som finns i arbetsmarknads- och socialförvaltningen, och för att kunna möta de utmaningar som finns, har förvaltningen tre fokusområden. I dessa tre spår arbetar chefer och medarbetare på tvären för att möta de behov som finns hos Malmöborna och nå uppsatta mål.

De tre fokusområdena är

  • arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd, som samordnas och leds av avdelningscheferna Marcus Eriksson och Sara Kleijsen
    Åhlander. I detta område ligger fokus på att få fler Malmöbor i egen försörjning.
  • hemlöshet, missbruk och beroende, socialpsykiatri (vuxna), som samordnas och leds av avdelningscheferna Rebecca Bichis, Anna von Reis och Rikard Vroland. Fokus ligger på bostadsbrist som leder till hemlöshet samt gränssnitten kring socialpsykiatri.
  • barn och unga, som samordnas och leds av avdelningscheferna Maria Popoola, Carina Opasiak och Lene Cordes. Fokus i detta område ligger på goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen