Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Personuppgiftsincidenter

En organisation måste se till att ha tillräckliga rutiner för att upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter.

Personuppgiftsincidenter ska rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar, om incidenten kommer att medföra en risk för den registrerade. Om incidenten inte behöver anmälas till tillsynsmyndigheten är det viktigt att den ändå dokumenteras.

Programgruppen för implementering av dataskyddsförordningen har tagit fram en rutin och blankett för incidentrapportering för Malmö stad. 

GDPR på djupet: Ordning & reda, system, avtal och annat (information om incenterapportering hittar du under rubriken "När något går fel: så rapporterar du incidenter").

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen