Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Ett personuppgiftsbiträde kan vara antingen en fysisk eller en juridisk person. Ett vanligt exempel på personuppgiftsbiträde är IT-leverantörer, som hanterar personuppgifter åt en organisation.

Ett skriftligt avtal måste finnas mellan den personuppgiftsansvarige
och personuppgiftsbiträdet. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att avtalet finns. I avtalet ska det tydliggöras att personuppgiftsbiträdet endast får behandla personuppgifterna i
enlighet med instruktionerna.

Det är alltid den personuppgiftsansvarige som har det yttersta ansvaret för att personuppgiftslagen följs och att de registrerades personuppgifter behandlas korrekt.

Programmet för implementeringen av dataskyddsförordningen har tagit fram en mall för personuppgiftsbiträdesavtal som förvaltningarna  kan använda sig av.  

En översyn av förvaltningens personuppgiftsbiträdesavtal pågår. Biträdesavtal som upprättats innan den 25 maj 2018 ska uppdateras.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen