Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

chef

Vad behöver du som är chef göra?

Som chef för en avdelning eller enhet behöver du informera dina medarbetare om dataskyddsförordningen. Den nya lagen berör alla förtroendevalda, chefer och medarbetare som hanterar personuppgifter. Varje medarbetare har ett ansvar för att personuppgifter hanteras korrekt.

Programmet för implementeringen av dataskyddsförordningen har tagit fram en Nano-utbildning i Dataskyddsförordningen, för medarbetare i Malmö stad. Utbildningen har skickats ut via e-post till alla medarbetare som har en malmo.se-adress.

För att förvaltningen långsiktigt ska kunna arbeta i enlighet med dataskyddsförordningen är det viktigt att skapa en god struktur för avdelningens/enhetens arbete. En del av detta arbete är att sortera, städa och systematisera bland de dokument som finns sparade på den gemensamma katalogen. Den systematik som avdelningen/enheten väljer för sin mappstruktur måste även göras känd för alla medarbetare för att strukturen ska kunna bibehållas. Detta behöver betraktas som en ständigt pågående process.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen