Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Skyddsombud

Skyddsombudet har värdefull kompetens och bidrar genom dialog och samverkan till utveckling i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Skyddsombudet är medarbetarnas representant i arbetsmiljöfrågor och ska ges möjlighet att medverka i planering av alla frågor som rör arbetsmiljön samt i uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förteckning över förvaltningens huvudskyddsombud och skyddsombudPDF (pdf, 509.8 kB)


Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen