Våra lönekriterier

För att du som arbetar på arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska få en tydlig bild av hur du kan påverka din löneutveckling, finns
förvaltningsgemensamma lönekriterier.

Lönekriterierna som har en tydlig koppling till Malmö stads värdegrund är: yrkesskicklighet och prestation, respekt, engagemang och kreativitet.

Bedömningen baseras på hur väl du uppfyller lönekriterierna och på så sätt bidrar till att nå målen för verksamheten.

ASF:s lönekriterier

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen