Medarbetar- och lönesamtal

Varje år har du och din chef tre viktiga samtal som handlar om din utveckling: medarbetarsamtal, lönesamtal och lönebesked.

Alla samtalen hänger ihop. För att du ska förstå hur din lön sätts och hur du kan påverka din egen löneutveckling är det viktigt att du vet vad du ska uppnå och vilka förväntningar som finns. Detta pratar ni om i medarbetarsamtalet. Hur det gick utvärderar ni sedan tillsammans i lönesamtalet med hjälp av förvaltningens lönekriterier. Sedan får du besked om ny lön med motivering utifrån det ni pratade om under lönesamtalet.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen