Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet är en yrkesintroduktion för medarbetare inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Här kan du läsa om vad detta innebär.

introduktionsplan

Klicka på bilden för att öppna dokumentet

Innehåll

Innehållet i programmet bestäms av avdelningschefsgrupp. Rutin för ändringar i introduktionsprogrammet hittar du här.

Utbildningarna är indelade i fyra teman; A-D. De tre första riktar sig till samtliga nyanställda, det fjärde är uppdelat utifrån målgrupper.

För vem

Introduktionsprogrammet riktar sig till personal inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen som arbetar med myndighetsutövning eller med att verkställa insatser av stödjande eller behandlande karaktär. Delar av programmet vänder sig till all personal inom förvaltningen. För mer information prata med din introduktör eller närmaste chef. Introduktionen omfattar dig som är nyanställd under dina första två år.

Introduktionen behöver se olika ut beroende på om du är

  • nyutexaminerad och helt utan erfarenhet inom yrket
  • ny inom myndighetsutövning/stöd/behandling
  • ny för det specifika verksamhetsområdet
  • ny i Malmö stad.

Vad

ASF:s yrkesintroduktion är grundläggande kompetensutvecklingsinsatser och består av:

  • gemensamma utbildningar som anordnas centralt
  • utbildningsmoment som ska genomföras lokalt, exempelvis gruppinformation, webutbildningar, filmer, inläsning eller diskussionsfrågor.

Förutom yrkesintroduktionen får du som nyanställd även en arbetsplatsintroduktion genom din introduktör.

Kompetenscenter

De centrala delarna av introduktionsprogrammet hålls på ASF:s kompetenscenter, Fänriksgatan 1. Där anordnas även föreläsningar som är öppna för alla inom förvaltningen. Håll utkik efter dem på utbildningssidan.

Rummen på kompetenscenter är avsedda för ASF:s personal och då främst aktiviteter som rör kompetensutveckling på förvaltningsövergripande nivå samt nätverksmöten av olika slag inom ASF. Bokning sker via personal på kompetenscenter.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen