Utbildning Qliksense 9/11

Datum och tid: 9 november klockan 11.00–12.00
Plats: Teams
Kontakt: lotta.heckley@malmo.se

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen