Utbildning: attrahera, rekrytera, introducera och utveckla – så säkrar vi kompetensen

Är du ny som chef eller bara vill friska upp dina kunskaper kring hur vi i ASF arbetar med att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och motivera våra medarbetare så är du välkommen att anmäla dig till denna utbildning.

Under utbildningen går vi igenom följande:

  • Hur är vi en attraktiv arbetsplats/arbetsgivare?
  • Hur rekryterar vi nya medarbetare? Vi går igenom vår kompetensbaserade rekryteringsprocess steg för steg.
  • Hur introducerar vi nya medarbetare på bästa sätt?
  • Hur arbetar vi med att utveckla och motivera våra medarbetare? Vi kommer bland annat att prata om hur vi kan skapa en tydlig koppling mellan mål, prestation och lön.

Utbildningen ges vid 2 tillfällen och hålls av ASF:s HR-avdelning och strategiska avdelningen.

Självklart bjuder vi på fika!

Välkomna!

Max 20 personer per tillfälle

 När:   14 maj 2019 kl. 08:30-12.00  resp 5 november 2019 kl 08:30-12:00

Var:   Kompetenscenter, Fänriksgatan 1

Anmälan till utbildning 14 maj 2019
OBS! Sista anmälningsdag till ovan utbildningstillfälle är 6 maj

Anmälan till utbildning 5 november 2019
OBS! Sista anmälningsdag till ovan utbildningstillfälle är ej satt än

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen