Rehabiliteringsutbildning för dig som är chef

Den 30 oktober 2018 har du som är chef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen möjlighet att gå utbildning i rehabilitering.

 - Rehabiliteringsarbetet är en del av chefens arbetsmiljöansvar, och det är viktigt att alla våra chefer känner sig trygga med sina kunskaper inom området, säger Jeanette Mideljung som håller i utbildningen.

För vem?

Kursen vänder sig till chefer och ledare inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Kursens innehåll

Kursen ger ett stöd i hur du ska kunna genomföra rehabiliteringsarbetet. Du får lära dig om Malmö stads rehabiliteringsprocess och hur du ska dokumentera ditt rehabiliteringsarbete.

Kursens innehåll:

  • Processen rehabilitering.
  • Grupparbete och diskussion kring fallbeskrivningar.
  • Fika.

När och var?

Tisdagen den 30 oktober klockan 13.00–16.30.
Kompetenscentrum, Fänriksgatan 1, rum Sibbarp

OBS! Kursen är fullbokad - går ej att anmäla längre

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen