Kommunikationsutbildning

Driv förändring och utveckling med kommunikation – en utbildning för dig som chef. Utbildningen består av tre moduler - du anmäler dig till alla samtidigt. Läs mer om innehållet i modulerna nedan.

Innehåll modul 1

På första halvdagen går vi igenom vad det innebär att vara chef och att ha ett kommunikationsansvar. Vi tittar på hur medveten och väl genomtänkt kommunikation skapar ökad tydlighet, delaktighet och engagemang bland dina medarbetare.  

Varje chef har olika förutsättningar, styrkor och utvecklingsområden. Hur kommunicerar du idag? Vad gör du bra och vad kan du göra bättre? Vi ger dig möjlighet att analysera och reflektera kring hur du kan utveckla din kommunikation utifrån dina förutsättningar och behov.

Vi kommer också att diskutera samspelet mellan dig som chef och kommunikatörer i Malmö stad, och visa på vilka verktyg och vilket stöd du har att tillgå.

Innehåll modul 2

Känner du att du når fram till dina medarbetare? Hur fungerar dina möten med medarbetarna? Under andra passet fördjupar vi oss i hur du skapar effektiva möten. Effektiva möten kan se väldigt olika ut, beroende på vad du har för syfte och vad du vill uppnå. Vi tittar på hur bra möten kan bli en källa till inspiration och ökat engagemang hos medarbetarna. Vi kommer också att inspirera och stötta dig i ditt arbete med dialog och feedback.

Innehåll modul 3

Den avslutande halvdagen har fokus på chefers ansvar att kommunicera i samband med förändrings- och utvecklingsarbeten. Vi går igenom vanliga utmaningar som:

  • Hur du bäst kommunicerar när du inte har alla svar och ändå ska möta medarbetarnas frågeställningar och känslor.
  • Hur du kan skapa ökad förståelse för komplexa sammanhang och beslut.

Vi kommer också att prata om din roll i organisationens kommunikationskedja - vad som kan underlätta för dig när du förväntas sprida budskap och information vidare till dina medarbetare.

Du får också möjlighet att träna på att använda effektiva verktyg som kan bidra till att dina medarbetare bättre förstår hur de kan bidra i förändrings- och utvecklingsarbeten.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen