INSTÄLLT Kick off: Kompetenssatsningen Återhämtningsinriktat arbetssätt 19 oktober

Preliminär planeringen är att hålla kick off för chefer i maj 2021

Vi letar fortfarande fler utbildare.

Vet du någon som vill bli utbildare i Återhämtningsinriktat arbetssätt?

ASF måste utbilda egna utbildare. Har du en medarbetare som skulle passa för uppdraget går det att anmäla intresse.

Vi har hittills en medarbetare som är utsedd till utbildare.

Se denna sida för mer information och kravprofil.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen